Zgromadzenie Zakonne Sióstr Karmelitanek Bosych

19-300 Wityny

Telefon: 
87-621-33-26
Fax: 
87-621-00-30