Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oddział Starachowice SIMP-ZORPOT

ul. Radomska 29/321
27-200 Starachowice

Telefon: 
(41) 275-54-75
Fax: 
(41) 275-54-75