Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Lubyczy Królewskiej

ul. Jana III Sobieskiego 16
22-680 Lubycza Królewska

Telefon: 
84 661 70 83