Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku

ul. Stołeczna 21
15-879 Białystok

Telefon: 
85 742-12-13
85 742-29-23
Fax: 
85 742-29-23